Bij de subsidieaanvraag in 2013 hebt u aangegeven welke kosten u verwacht te maken binnen de projectperiode. Daarnaast heeft u offertes meegezonden van bijvoorbeeld een inbouwende- en/of toeleverende partij. In de praktijk kan het echter zo zijn dat u ervoor kiest om te investeren in een andere installatie of dat de inbouw vertraging oploopt.

Meldingsplicht

Voor alle veranderingen die plaatsvinden in het project geldt dat u verplicht bent deze te melden aan de Provincie Zuid-Holland. Onderstaand een overzicht van veel voorkomende situaties waarvoor u verplicht bent dit melden:

  • Andere leverancier van de SCR katalysator
  • Andere werf die het systeem gaat installeren
  • Wijzigingen in de projectkosten
  • Wijziging van de datum ingebruikname (let wel de reductiemaatregel moet voor 1 januari 2015 in gebruik genomen worden!)
  • Wijziging in de beoogde NOx-reductie
  • Wijzigen van gemachtigde

Meldt u de wijziging niet dan loopt u een risico, zoals een korting op de subsidie.

Hoe kunt u uw wijziging melden?

U dient de wijziging altijd schriftelijk te melden bij de provincie via het meldingsformulier. Vermeldt op het meldingsformulier ook het dossiernummer. Het dossiernummer start met DOS-2013.
Geef duidelijk aan wat er wijzigt en waarom. Indien u van toeleverancier of inbouwer wijzigt stuur dan ook de nieuwe offertes mee.

U kunt het meldingsformulier sturen naar:
Provincie Zuid Holland
T.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Deze subsidieregeling zal in principe worden behandeld door mw J.M. Soels.

Op de pagina ‘veelgestelde vragen’ treft u meer vragen en antwoorden over wijzigingen. Als u twijfelt of u het meldingsformulier moet invullen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen om uw specifieke situatie voor te leggen.