Netherlands Maritime Technology BV voert in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de ‘Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ uit. Netherlands Maritime Technology BV is de uitvoeringsorganisatie van Vereniging Holland Marine Equipment en stimuleert innovatie en samenwerking, bundelt know-how en versterkt de positie van de maritieme industrie op binnen- en buitenlandse markten. De organisatie heeft 27 jaar ervaring met exportpromotie in vrijwel alle opkomende scheepsbouwlanden in de wereld en 15 jaar ervaring met innovatie ondersteuning.

Neem voor meer informatie over de ‘Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ contact op met:

Sanne de Vleeschhouwer
Innovation Manager
T: 010 44 44 333
E: vleeschhouwer@maritimetechnology.nl

Nick Bakker
Innovation Manager
T: 010 44 44 333
E: bakker@maritimetechnology.nl

Neem voor meer informatie omtrent de communicatie over de ‘Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ contact op met:

Joëlla Lucas
PR & Communications Advisor
T: 010 44 44 333
E: lucas@maritimetechnology.nl

HME BV heet sinds 8 mei 2014 Netherlands Maritime Technology BV