Teller-NOx-62schepen-web-482x115px

De provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam investeren in een schonere binnenvaart. Het stimuleren van schonere scheepvaart is belangrijk, omdat ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen. Om de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied binnen de stadsregio Rotterdam te verbeteren hebben de initiatiefnemers in 2013 middelen ingezet voor de subsidieregeling Milieumaatregelen Binnenvaart. De regeling werd op 1 juli 2013 opengesteld en op de eerste dag direct overschreden.

Na de succesvolle eerste regeling is er in 2014 een vervolg gekomen in de vorm van de subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014. Deze tweede regeling is toegespitst op het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. Voor deze regeling worden er andere eisen gesteld aan de subsidieverantwoording dan bij de eerst regeling het geval was. Tussen 1 september en 1 oktober 2014 konden aanvragen worden ingediend.

Beide regelingen zijn gesloten en uitgevoerd, u kunt geen subsidie meer aanvragen.

  • Heeft u in 2013 een subsidieaanvraag ingediend en subsidie ontvangen? Klik dan in het keuzemenu op ‘subsidie ontvangen in 2013’.
  • Heeft u in 2014 een subsidieaanvraag ingediend en subsidie ontvangen? Klik dan in het keuzemenu op ‘subsidie ontvangen in 2014’.

Nabestellen uitingen aan boord

Heeft u gebruik gemaakt van één van de subsidieregelingen en wil u een vlag of sticker kosteloos nabestellen? Neem dan contact op met Joëlla Lucas, Marketing & Communications Advisor, via E: lucas@maritimetechnology.nl.

Partners1

Logo-eu-rgbHier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.